1ο τουρνουά Round – Robin Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού – Ματαιώνεται

Προκήρυξη 1ου τουρνουά Round – Robin Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού

Γενικά
Ο Ε.Ε.Σ.Κορυδαλλού προκηρύσσει το πρώτο τουρνουά Round Robin Ε.Ε.Σ.Κορυδαλλού το οποίο θα διεξαχθεί σε κατηγορίες των 8 ατόμων με σύστημα round-robin (πουλ). Η κάθε κατηγορία θα κλείνει μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των 8 ατόμων με σειρά προτεραιότητας με βάση ημερομηνία πληρωμής παραβόλου και ύστερα με βάση ημερομηνία και ώρα της δήλωσης συμμετοχής.
Οι αγώνες θα διεξάγονται στο εντευκτήριο του Ε.Ε.Σ.Κορυδαλλού (Μαλαγαρδή 9, 18120, Κορυδαλλός)
Οι κατηγορίες ορίζονται με βάση το ΕΛΟ ως εξής: αδιαβάθμητοι-1199,1200 – 1399,1400-1599,1600-1799,1800-1999,2000-2199, 2200 και άνω.

Πρόσβαση με ΜΜΜ
• Περπάτημα 7 λεπτά από το Μετρό Κορυδαλλού.
• Στάση Φαρμακείο με 21, 852, 820, 842,827.
• Στάση Στεργιοπούλου 809,842.

Πρόγραμμα Αγώνων
1. Τετάρτη 10.05.2023 18:30
2. Κυριακή 14.05.2023 18:30
3. Τετάρτη 17.05.2023 18:30
4. Τετάρτη 24.05.2023 18:30
5. Κυριακή 28.05.2023 18:30
6. Τετάρτη 31.05.2023 18:30
7. Κυριακή 04.06.2023 18:30

Διευθυντής Αγώνων – Διαιτητής
Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο Παναγιώτης Νικολόπουλος και διαιτητής ο Ανδρέας Κοντοκάνης.

Χρόνος Σκέψης
Οι αγώνες θα γίνουν με σύστημα 90 λεπτά για όλη την παρτίδα και 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την αρχή της παρτίδας.
Οι παρτίδες διέπονται από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ. Εάν ο παίκτης δεν έχει προσέλθει μισή ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξη του γύρου, μηδενίζεται και, εάν χωρίς σοβαρό λόγο, δεν έχει ειδοποιήσει εγκαίρως για τη μη προσέλευσή του, θεωρείται αποχωρήσας από το τουρνουά και χάνει κάθε απαίτηση για οποιοδήποτε έπαθλο. Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι o διευθυντής ή ο διαιτητής των αγώνων.

Δηλώσεις συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο email eeskchess@outlook.com και τηλεφωνικά στον Ανδρέα Κοντοκάνη (6979778931). Μια συμμετοχή βεβαιώνεται μόνο μετά την πληρωμή του παραβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες με έγκυρο δελτίο και τακτοποιημένο τέλος ενεργοποίησης ΕΣΟ.

Κριτήρια ισοβαθμίας
• Αποτέλεσμα μεταξύ ισόβαθμων
• Sonneborn-Berger
• Αριθμός Νικών
• Αριθμός παιχνιδιών με τα μαύρα
• Αριθμός Νικών με τα μαύρα

Ενστάσεις
Υποβάλλονται μέχρι και 60 λεπτά μετά το τέλος της παρτίδας. Η επιτροπή ενστάσεων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του πρώτου γύρου. Παράβολο ένστασης 200€. Το παράβολο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή.

Παράβολα – Χρηματικά Έπαθλα
Το παράβολο ορίζεται στα 50€ από τα οποία τα 20€ θα επιστραφούν σε κάθε παίκτη ο οποίος ολοκληρώσει το τουρνουά χωρίς να αποχωρήσει.
Σε κάθε κατηγορία το έπαθλο του πρώτου παίκτη ορίζεται στα 150€ (62.5% των καθαρών παραβόλων) και δεν μοιράζεται ανάμεσα στους ισόβαθμους παίκτες. Σε περίπτωση που μια κατηγορία έχει 6 παίκτες αντί για 8 το τουρνουά θα γίνει, με έπαθλο για τον πρώτο 110€.

Comments are closed.